Salam, Qonaq
 Əsas Səhifə | GirişQeydiyyatDil seç: AZ  

Son Aktivlik

Master Forum | Skript / Komek | Komek Lazimdir
Axtarış
  inc.php komek edin (tecili)
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 16:54)
BaS RoLDa OzUm...
Salam dostlar indi bura bir kod atacam xais orda lazim olan yere baza melumatlarini yazib yeniden bura atin cox xais
Baza melumatlari : user: cicin_cat parol: 12345
xais komek edin

<?php
Error_Reporting(true);
$_SERVER['HTTP_HOST'] = str_replace("www.", "", strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']));
$_SERVER['HTTP_HOST'] = str_replace("wap.", "", strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']));
$dtd = '<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml12.dtd">';
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';

require("file/require/connect.php");

$site = db_rules(4);
$site_url = db_rules(5);
$site_url_2 = db_rules(6);
$vaxt = db_rules(7); // online vaxt
$vaxt_t = db_rules(8); // tanishliqin online vaxti
$xsat = db_rules(9); // saaat
$admin = db_rules(10); // adminin niki
$nomre = db_rules(11); // adminin nomresi. (elaqe ucun)
$coder = db_rules(12);
$RefleshTime = db_rules(13);
$w_r = db_rules(14);
$REMOTE_ADDR = db_rules(15); // daxil olunan operator
$HTTP_USER_AGENT = db_rules(16); // daxil olunan bwovser
$partner_id = db_rules(17);

$divide = "----<br/>";
if($_POST['npass']!="")$ps = base64_encode("$_POST[npass]");
$SQLlink = "";

function connect_db()
{
$yenile = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$yenile .= $_SERVER['REQUEST_URI'];
$yenile = str_replace("&", "&amp;", $yenile);
$SQLlink = @mysql_connect(db_rules(0), db_rules(1), db_rules(2));
if($SQLlink)
{
if(@mysql_select_db(db_rules(3)))
{
return $SQLlink;
}
else
{
wmlpage("MySql DataBase Error", "<b>MySql</b> Baza ile Elaqe Yaranm&#305;r. Sayt Heddinden &#199;ox Y&#252;klenib...<br/>----<br/><i>Zehmet olmasa biraz g&#246;zleyin...</i> <br/>*****<br/><a href=\"http://wap.$yenile\">Yenile</a><br/><a href=\"license.php\">Script License</a>");
}
}
else
{
wmlpage("Baza Yarad&#305;lmay&#305;b...", "<b>MySql</b> Baza Yarad&#305;lmay&#305;b...<br/>*****<br/><a href=\"http://wap.$yenile\">Yenile</a><br/><a href=\"license.php\">Script License</a>");
}
}

function check_login($link)
{
global $REMOTE_ADDR, $HTTP_USER_AGENT, $HTTP_GET_VARS, $us, $id, $ps, $ref, $vaxt, $vaxt_t, $RefleshTime;
$ref = rand(10000, 1000000);
if(isset($HTTP_GET_VARS['us']))
{
$us = mysql_escape_string($HTTP_GET_VARS['us']);
}
if(isset($HTTP_GET_VARS['id']))
{
$id = mysql_escape_string($HTTP_GET_VARS['id']);
}
if(isset($HTTP_GET_VARS['ps']))
{
$ps = mysql_escape_string($HTTP_GET_VARS['ps']);
}
if(isset($us))
{
$us=trim($us);
if($us=="")
{
$bad_login = 1;
}
}
if(isset($id))
{
if (!ctype_digit($id))
{
header("Location: index.php");
die;
}
$result = @mysql_query ("Select * from users where id='".$id."' LIMIT 1;");
}
else
{
if (!ctype_digit($us))
{
$latuser=strtolower($us);
$ruser = rus_to_k($us);
if($ruser==$us)
{
$result = mysql_query ("Select * from users where latuser = '".$latuser."' LIMIT 1;");
}
else
{
$result = mysql_query ("Select * from users where ruser = '".$ruser."' LIMIT 1;");
}
}
else
{
$result = mysql_query ("Select * from users where id = '".$us."' LIMIT 1;");
}
if (mysql_affected_rows() == 0)
{
wmlpage("Xeta!..", "<b>Bele bir Istifade&#231;i m&#246;vcut deyil...</b>");
}
}
$row = mysql_fetch_array ($result);
if(!isset($id))
{
$id=$row["id"];
}
if(!isset($ps))
{
$ps=0;
}
if ($ps!== $row["pass"])
{
wmlpage("Xeta!..", "<b>&#350;ifre d&#252;z deyil!</b>");
}
if($row['fsize'] == "0")
{
$fsize1 = "<small>";
$fsize2 = "</small>";
}
else
{
$fsize1 = "<medium>";
$fsize2 = "</medium>";
}
$us_ip = $row["user_ip"];
$us_soft = $row["user_soft"];
if($us_soft!=$HTTP_USER_AGENT)
{
mysql_query ("Update users set user_soft='".$HTTP_USER_AGENT."', user_ip = '".$REMOTE_ADDR."' WHERE id = '".$id."';");
if($row["safe"]==1)
{
wmlpage("Stop!..", "<b>Diqqet!</b><br/>----<br/>Sizin evvelki ip $us_ip ve ya browser $us_soft, Eger ip+soft bele deyilse nikinizden istifade olunub.&#350;ifrenizi deyi&#351;meyi unutmay&#305;n!<br/>----<br/><a href=\"enter.php?id=".$row["id"]."&amp;ps=".$row["pass"]."&amp;ref=$ref\">Davam Et</a>");
}
$us_ip = $REMOTE_ADDR;
}
if($us_ip!=$REMOTE_ADDR)
{
if(ip_arr()!="176.28.81")
{
mysql_query ("Update users set user_ip = '".$REMOTE_ADDR."' WHERE id = '".$id."';");
}
}
if($row["level"]<5)
{
$brawserban = mysql_query ("Select `soft` from `bannlist` WHERE `ip` = '".$REMOTE_ADDR."'");
if(mysql_affected_rows()!=0)
{
$iban = mysql_fetch_array ($brawserban);
$iban = $iban['soft'];
if($iban=="IP-BAN" or $iban==$HTTP_USER_AGENT)
{
wmlpage("IP Browser", "Sizin IP Browserden &#199;ata giri&#351;i ba&#287;lan&#305;b.");
}
}
}

if(@file_exists("file/select/".$id.".php"))
{
@require("file/select/".$id.".php");
if($P_ARR[0]==0 AND $P_ARR[1]==0 AND $P_ARR[2]==0 AND $P_ARR[3]==0 AND $P_ARR[4]==0 AND $P_ARR[44]==0 AND $id!=1)
{
@unlink("file/select/".$id.".php");
}
}
else
if ($row["level"] >= 4)
{
@require("file/level/".$row["level"].".php");
}

DEL_SHELL_FILE(basename(__FILE__));

AUTO_BOT();
UPDATE_REG_PAY($id);
UPDATE_USER_TIME();
UPDATE_DAY_PAY($id);

if($row["reg_status"]==1 and $row['level'] < 9)
{
if(OPERATOR($REMOTE_ADDR) == "azercell")
{
if(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
wmlpage("Qeydiyyat tesdiqlenmeyib!..", "<b>Diqqet!</b> Qeydiyat&#305;n tesdiqlenmesi &#252;&#231;&#252;n <b>77".$partner_id."-$id</b> yaz&#305;b SMS-le <a href=\"sms:8615?body=77".$partner_id."-$id\">8615</a> n&#246;mresine g&#246;nderin. Eks halda <u>".ucfirst($_SERVER['HTTP_HOST'])."</u> -in teqdim etdiyi xidmetlerden yararlana bilmezsiz.<br/>Qeyd: Xidmetin deyeri (0.83 Azn)");
}
else
{
header("location: http://wap.ton.az/bal/?['HTTP_HOST']."%2Fchat%2Fenter.php%3Fid%3D$id%26ps%3D$ps");
}
}
else if(OPERATOR($REMOTE_ADDR) == "bakcell")
{
if(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
wmlpage("Qeydiyyat tesdiqlenmeyib!..", "<b>Diqqet!</b> Qeydiyat&#305;n tesdiqlenmesi &#252;&#231;&#252;n <b>77".$partner_id."-$id</b> yaz&#305;b SMS-le <a href=\"sms:6555?body=77".$partner_id."-$id\">6555</a> n&#246;mresine g&#246;nderin. Eks halda <u>".ucfirst($_SERVER['HTTP_HOST'])."</u> -in teqdim etdiyi xidmetlerden yararlana bilmezsiz.<br/>Qeyd: Xidmetin deyeri (0.59 Azn)");
}
else
{
header("location: http://wap.meloses.az/bal/?['HTTP_HOST']."%2Fchat%2Fenter.php%3Fid%3D$id%26ps%3D$ps");
}
}
else if(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
wmlpage("Qeydiyyat tesdiqlenmeyib!..", "<b>Diqqet!</b><br/> Qeydiyat&#305;n tesdiqlenmesi &#252;&#231;&#252;n mobil telefonunuzdan <b>77".$partner_id."-$id</b> yaz&#305;b SMS-le Bakcell abonentleri <a href=\"sms:6555?body=77".$partner_id."-$id\">6555</a> (0.59 Azn), Azercell abonentleri <a href=\"sms:8615?body=77".$partner_id."-$id\">8615</a> (0.83 Azn) n&#246;mresine g&#246;nderin.<br/> Eks halda <u>".ucfirst($_SERVER['HTTP_HOST'])."</u> -in teqdim etdiyi xidmetlerden yararlana bilmezsiz.");
}
}
if($row["banned"]==1 and $row['level'] < 9)
{
if(OPERATOR($REMOTE_ADDR) == "azercell")
{
if(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
if ( $row["whykik"] != '' ) {
$whykik = $row["whykik"];
$see = "<b>Sebeb:</b> ".$whykik."<br/>";
}
else
{
$see = "";
}
wmlpage("Siz ban edilibsiz!..", "$see Nikiniz ban edilib.");
}
else
{
header("location: http://wap.ton.az/bal/?['HTTP_HOST']."%2Fchat%2Fenter.php%3Fid%3D$id%26ps%3D$ps");
}
}
elseif(OPERATOR($REMOTE_ADDR) == "bakcell")
{
if(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
if ( $row["whykik"] != '' ) {
$whykik = $row["whykik"];
$see = "<b>Sebeb:</b> ".$whykik."<br/>";
}
else
{
$see = "";
}
wmlpage("Siz ban edilibsiz!..", "$see Nikiniz ban edilib.");
}
else
{
header("location: http://wap.meloses.az/bal/?['HTTP_HOST']."%2Fchat%2Fenter.php%3Fid%3D$id%26ps%3D$ps");
}
}
elseif(check_browser($HTTP_USER_AGENT) == true)
{
if ( $row["whykik"] != '' ) {
$whykik = $row["whykik"];
$see = "<b>Sebeb:</b> ".$whykik."<br/>";
}
else
{
$see = "";
}
wmlpage("Siz ban edilibsiz!..", "$see Nikiniz ban edilib.");
}
}

IF (STRISTR(HTML_ENTITY_DECODE(TRIM($_SERVER[SCRIPT_NAME])), "session")!= TRUE)
{
IF($row["banned"]!= 0 || $row["con"]!= 0 || TIME() < $row["kik"])
{
header("location: session.php?id=$id&ps=$ps&ref=$ref");
exit();
}
IF (time() < $row["time"] - $vaxt)
{
$vaxt = $vaxt_t;
}
mysql_query("UPDATE users SET time='".TIME()."'+'".$vaxt."' WHERE id='".$id."';");
mysql_query("UPDATE users SET ontime='".TIME()."' WHERE id= '".$id."'");

}
return array($row, $id, $ps, $fsize1, $fsize2, $P_ARR);
}
?>
Sistem Sistem [Off] [#] (07.08.2013 / 16:54)
WapUsta.Net :)
Təbriklər ! Yeni mövzu uğurla yaradıldı! Əgər mövzu Qaydalara uyğun olmazsa silinəcək. Mövzudan kənara çıxmayın, mövzuda başqasının fikirlərinə hörmətlə yanaşın, probleminiz varsa şəxsidə həll edin, mövzuda artıq post yazmayın. Qeyd ! Ailəsinə hörmət edən, qeyrəti olan söyüş söyməz, reklam etməz
MR_QOSQAR MR_QOSQAR [Off] [#] (07.08.2013 / 16:59)
!_QaRaQaN_!, /file/require/connect.php nin kodunu at deyim.
P4M3R P4M3R [Off] [#] (07.08.2013 / 16:59)
file/require/connect.php
Ve ya
file/require/database.php
bu php lerden 1 rini bax 2 sinden 1 rine yazilir baza melumati
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 17:01)
BaS RoLDa OzUm...
MR_QOSQAR, budu qaqa

---------

<?PHP
FUNCTION DEL_NOT_IMAGE($DIR)
{
$DIRNAME = @OPENDIR($DIR);
WHILE($FILE = @READDIR($DIRNAME))
{
IF($FILE != "." AND $FILE != "..")
{
IF(IS_DIR($DIR."/".$FILE))
{
DEL_NOT_IMAGE($DIR."/".$FILE);
}
ELSE IF(IS_FILE($DIR."/".$FILE))
{
$FILES = EXPLODE(".", STRTOLOWER($FILE));
IF($FILES[1]!="gif" AND $FILES[1]!="png" AND $FILES[1]!="jpg" AND $FILES[1]!="jpeg" AND $FILES[1]!="htaccess" AND $FILES[1]!="dat")
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
}
}
@CLOSEDIR($DIRNAME);
}

FUNCTION DEL_SHELL_FILE($BASENAME)
{
$ARR_FILES = @ARRAY
(
"index.php" => "../chat",
"hediyye.php" => "hediyye",
"smaylikler.php" => "smiles",
"albom.php" => "photos",
"on.php" => "mms",
"ban.php" => "img/znak",
"mpartner.php" => "img/z-znak",
"info.php" => "img/x-status",
"forum.php" => "img/forum",
"comments.php" => "i",
"chat.php" => "mp3",
"dehliz.php" => "file",
"admin.php" => "file/require",
"d-admin.php" => "file/qefes",
"a-axtar.php" => "file/log",
"football.php" => "file/bal_bot",
"friends.php" => "file/ban",
"license.php" => "file/control",
"arxiv.php" => "file/dat_folder",
"onlayn.php" => "file/dat_folder/Aile",
"msg.php" => "file/dat_folder/ref_forum",
"mektub.php" => "file/fun",
"mms.php" => "file/level",
"enter.php" => "file/select",
"mybank.php" => "file/deul/arxiv",
"otaq.php" => "file/control/1",
"stat.php" => "file/control/3",
"reg.php" => "file/control/4",
"reytinq.php" => "file/control/5",
"cabinet.php" => "file/control/6",
"znak_al.php" => "file/control/7",
"mesajes.php" => "file/control/8",
"melumat.php" => "file/control/9",
"mstatus.php" => "file/dat_folder/stsonline.dat"
);
$DIR = $ARR_FILES[$BASENAME];
IF(!EMPTY($DIR))
{
@REQUIRE("file/require/anti_shell.php");
$DIRNAME = @OPENDIR($DIR);
WHILE($FILE = @READDIR($DIRNAME))
{
IF($FILE != "." AND $FILE != "..")
{
IF($DIR=="hediyye" OR $DIR=="photos" OR $DIR=="img" OR $DIR=="img/znak" OR $DIR=="img/x-status" OR $DIR=="img/forum" OR $DIR=="img/z-znak" OR $DIR=="i" OR $DIR=="smiles")
{
DEL_NOT_IMAGE($DIR);
}
ELSE IF($DIR=="mp3")
{
$FILES = EXPLODE(".", STRTOLOWER($FILE));
IF($FILES[1]!="mp3" AND $FILES[1]!="htaccess")
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
ELSE IF($DIR=="mms")
{
$FILES = EXPLODE(".", STRTOLOWER($FILE));
IF($FILES[1]!="gif" AND $FILES[1]!="png" AND $FILES[1]!="jpg" AND $FILES[1]!="jpeg" AND $FILES[1]!="mp3" AND $FILES[1]!="3gp" AND $FILES[1]!="doc" AND $FILES[1]!="htaccess")
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
ELSE IF($DIR=="file/select")
{
$FILES = EXPLODE(".", $FILE);
IF(!is_numeric($FILES[0]))
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
ELSE IF($DIR=="file/dat_folder/Aile" OR $DIR=="file/dat_folder/ref_forum" OR $DIR=="mduel/arxiv")
{
$FILES = EXPLODE(".", $FILE);
IF(!EMPTY($FILES[1]))
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
ELSE IF($DIR=="file/control/1" OR $DIR=="file/control/3" OR $DIR=="file/control/4" OR $DIR=="file/control/5" OR $DIR=="file/control/6" OR $DIR=="file/control/7" OR $DIR=="file/control/8" OR $DIR=="file/control/9")
{
$FILES = EXPLODE(".", $FILE);
IF($FILES[1]!="dat")
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
ELSE IF(@IS_FILE($DIR."/".$FILE) AND !IN_ARRAY($FILE, $ARR_REAL_FILES[$DIR]))
{
@UNLINK($DIR."/".$FILE);
}
}
}
@CLOSEDIR($DIRNAME);
}
}

FUNCTION ANTI_SHELL($FILE)
{
$ARRAY = @FILE($FILE);
$COUNT=0;
WHILE($COUNT < COUNT($ARRAY))
{
IF(!EMPTY($ARRAY[$COUNT]))
{
$RESULT .= ICONV("cp1251", "UTF-8", $ARRAY[$COUNT]);
}
++$COUNT;
}
IF(PREG_MATCH("/(php|echo|print|href|input|header|mysql|list|array|while|foreach|case|break|server|http|post|else|connect|basename|isset|intval|trim|exists)/i", STRTOLOWER($RESULT)))
{
RETURN ("SHELL");
}
ELSE
{
RETURN $FILE;
}
}
function user_ban_list() {
global $_SERVER, $P_ARR, $_GET, $takep, $ref;
$select = @mysql_query ("Select `banned`,`kik`,`inv` from `users` where `id`='".$_GET["nk"]."' ".$table_banned.";");
$inf = mysql_fetch_array ($select);
// Ban olunub
if ($inf["banned"] == 1 and empty($_GET["xbanned"])) {
echo "Bu nik ban olunub! [<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET["id"]."&amp;ps=".$_GET["ps"]."&amp;nk=".$_GET["nk"]."&amp;xbanned=1$takep\">x</a>]<br/>";
}
if ($_GET["xbanned"] == 1) {
echo "&#304;stifade&#231;i bannan azad olundu.<br/>";
mysql_query ("update `users` set `banned` = '0' where `id` = '".$_GET["nk"]."'");
}

// Nik silinib
if ($inf["banned"] == 2 and empty($_GET["xsil"])) {
echo "Bu nik silinib! [<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET["id"]."&amp;ps=".$_GET["ps"]."&amp;nk=".$_GET["nk"]."&amp;xsil=1$takep\">x</a>]<br/>";
}
if ($_GET["xsil"] == 1) {
echo "&#304;stifade&#231;i &#231;ata qaytar&#305;ld&#305;.<br/>";
mysql_query ("update `users` set `banned` = '0' where `id` = '".$_GET["nk"]."'");
}

// Xaric olunma
if ($inf["kik"] > time() and empty($_GET["xkik"])) {
echo "Bu nik xaric olunub! [<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET["id"]."&amp;ps=".$_GET["ps"]."&amp;nk=".$_GET["nk"]."&amp;xkik=1$takep\">x</a>]<br/>";
}
if ($_GET["xkik"] == 1) {
echo "&#304;stifade&#231;i &#231;ata qaytar&#305;ld&#305;.<br/>";
mysql_query ("update `users` set `kik` = '0' where `id` = '".$_GET["nk"]."'");
}

// Tam iqnor
if ($inc["inv"] == 2 and empty($_GET["xign"])) {
echo "Bu nik tam ignor olunub! [<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_GET["id"]."&amp;ps=".$_GET["ps"]."&amp;nk=".$_GET["nk"]."&amp;xign=1$takep\">x</a>]<br/>";
}
if ($_GET["xign"] == 1) {
echo "&#304;stifade&#231;i tam ignordan azan olundu.<br/>";
mysql_query ("update `users` set `inv` = '0' where `id` = '".$_GET["nk"]."'");
}
}
FUNCTION AUTO_BOT()
{
$FILE = @FILE("file/dat_folder/auto_online_bot.dat");
$_BOT_USER_GIRLS = TRIM($FILE[4]);
$_BOT_USER_BOYS = TRIM($FILE[5]);
$_BOT_STATUS = TRIM($FILE[6]);
$_BOT_UPDATE_TIME = TRIM($FILE[7]);
$_BOT_AUTO_TIME = TRIM($FILE[8]);
IF($_BOT_STATUS == 1)
{
IF($_BOT_AUTO_TIME < TIME())
{
IF($_BOT_USER_GIRLS > 0)
{
$SQL_BOT_GIRLS = @MYSQL_QUERY("SELECT id,time FROM users WHERE time < '".TIME()."' AND sex='1' ORDER BY time DESC LIMIT $_BOT_USER_GIRLS;");
WHILE($OBJ_GIRLS = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL_BOT_GIRLS))
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET time='".$_BOT_UPDATE_TIME."', room='28' WHERE id='".$OBJ_GIRLS->id."'");
}
}
IF($_BOT_USER_BOYS > 0)
{
$SQL_BOT_BOYS = @MYSQL_QUERY("SELECT id,time FROM users WHERE time < '".TIME()."' AND sex='0' ORDER BY time DESC LIMIT $_BOT_USER_BOYS;");
WHILE($OBJ_BOYS = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL_BOT_BOYS))
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET time='".$_BOT_UPDATE_TIME."', room='28' WHERE id='".$OBJ_BOYS->id."'");
}
}
$NEW = @FOPEN("file/dat_folder/auto_online_bot.dat", "w");
@FWRITE($NEW, TRIM($FILE[0])."\n".TRIM($FILE[1])."\n".TRIM($FILE[2])."\n".TRIM($FILE[3])."\n".TRIM($FILE[4])."\n".TRIM($FILE[5])."\n".TRIM($FILE[6])."\n".TRIM($FILE[7])."\n".(TIME() + (TRIM($FILE[2]) * TRIM($FILE[3]))));
@FFLUSH($NEW);
@FCLOSE($NEW);
}
/*ELSE
{
$SQL_BOT = @MYSQL_QUERY("SELECT id,time FROM users WHERE room='28' AND time > '".TIME()."' ORDER BY RAND() DESC LIMIT '".RAND(1,20)."';");
WHILE($OBJ = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL_BOT))
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET time='".(TIME())."', room='28' WHERE id='".$OBJ->id."'");
}
}*/
}
}

FUNCTION REG_BONUS($ID)
{
$FILE = @FILE("file/dat_folder/auto_reg_priz.dat");
$SQL_USERS = @MYSQL_QUERY("SELECT * FROM users WHERE id='".$ID."'");
IF(MYSQL_AFFECTED_ROWS() != FALSE)
{
$OBJ = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL_USERS);
IF($OBJ->banned == 0)
{
$_BONUS_BAL = TRIM($FILE[0]);
$_BONUS_POST = TRIM($FILE[1]);
$_BONUS_LEVEL = TRIM($FILE[2]);
IF($_BONUS_BAL != 0)
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET bal='".$_BONUS_BAL."' WHERE id='".$ID."'");
}
IF($_BONUS_POST != 0)
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET posts='".$_BONUS_POST."' WHERE id='".$ID."'");
}
IF($_BONUS_LEVEL != 0)
{
$LEVELS = @MYSQL_QUERY("SELECT * FROM levels WHERE level='".$_BONUS_LEVEL."'");
$LEVELS = @MYSQL_FETCH_OBJECT($LEVELS);
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET level='".$_BONUS_LEVEL."', status='".$LEVELS->name."' WHERE id='".$ID."'");
}
}
}
}

FUNCTION UPDATE_REG_PAY($id)
{
$sql = mysql_query("SELECT * FROM mpartner WHERE kimi = '".$id."'");
if ( mysql_affected_rows == true )
{
$p = mysql_fetch_object($sql);
if ( $p->time > time() )
{
$us_sql = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '".$id."'");
$u = mysql_fetch_object($us_sql);
if ( ($u->end_bal < 86400 && $u->end_bal > 3600) && ($u->end_post >= 10) )
{
$kim_user = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id = '".$p->kim."'");
$kim = mysql_fetch_object($kim_user);
$qiymet = "0.01";
$up_azn = $qiymet + $kim->azn;
mysql_query("UPDATE users SET azn = '".$up_azn."' WHERE id = '".$p->kim."'");
$up_deyer = $qiymet + $p->deyer;
mysql_query("UPDATE mpartner SET deyer = '".$up_deyer."' WHERE mid = '".$p->mid."'");
}
}
}
}

FUNCTION UPDATE_DAY_PAY($id)
{
$SQL = @MYSQL_QUERY("SELECT * FROM users WHERE id='".$id."'");
$OBJ = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL);
$file_bal = file("file/dat_folder/active_user_bal.dat");
$aktiv_hediyye = trim($file_bal[0]);

if( ($OBJ->end_bal < 86400 && $OBJ->end_bal > 3600) && ($OBJ->end_post >= 10) )
{
$bal_new = $OBJ->bal + $aktiv_hediyye;
mysql_query("UPDATE users SET bal='".$bal_new."' where id='".$id."'");
mysql_query("UPDATE users SET end_bal='0', end_post='0' where id='".$id."'");

$kol = rand(0,99999999);
$kol2 = rand(0,99999999);
$time = time();
$data = date("d.m.y [H:i]");
$times = getmicrotime();
$topic = "Tebrikler!!! $aktiv_hediyye bal hediyye qazand&#305;n&#305;z";
$topic2 = "$aktiv_hediyyebal hediyye verildi!";
$saat = '1';

if($OBJ->sex == "0") $muraciet = "Cenab";
else $muraciet = "Xan&#305;m";

$bal_message = "Salam ".$muraciet." <b>".$OBJ->user."</b> Siz bu g&#252;n &#231;atda ".$saat." saat aktiv oldu&#287;unuz &#252;&#231;&#252;n <b>Sistem</b> size ".$aktiv_hediyye." bal hediyye etdi. <br/>Hal-haz&#305;rda sizin ".$bal_new." bal&#305;n&#305;z var.<br/> <i>Aktiv Olun. Te&#351;ekk&#252;rler.</i>\n";
$message = "<b>".$OBJ->user."</b> niki bu g&#252;n &#231;atda ".$saat." saat aktiv oldu&#287;u &#252;&#231;&#252;n ona ".$aktiv_hediyye." bal hediyye edildi. <br/>Hal-haz&#305;rda userin ".$bal_new." bal&#305; var.<br/>\n";

mysql_query("Insert into zapiski set klu4='".$kol."', who ='Xeber&#231;i', idwho ='8', message = '".$bal_message."', towhom = '".$OBJ->user."', idtowhom = '".$OBJ->id."', time = '".$times."', readd = '0', topic = '".$topic."', date='".$data."',insend='1', ininc='1'");
if ( $id != '1' )
{
mysql_query("Insert into zapiski set klu4='".$kol2."', who ='Sistem', idwho ='10', message = '".$message."', towhom = 'MoKo', idtowhom = '1', time = '".$time."', readd = '0', topic = '".$topic2."', date='".$data."',insend='1', ininc='1'");
}
}
}

FUNCTION UPDATE_USER_TIME()
{
GLOBAL $id;
$FILE = @FILE("file/dat_folder/ref_user_time.dat");
$DAY = TRIM($FILE[0]);
IF($DAY!=DATE("j"))
{
$NO = 0;
$PR_BAL = @FILE("file/dat_folder/active_user_priz.dat");
$SQL_USER_TODAY = @MYSQL_QUERY("SELECT id,bal,user FROM users WHERE end_time!='0' ORDER BY end_time DESC LIMIT 3;");
WHILE($ARR = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL_USER_TODAY))
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET bal = bal + '".trim($PR_BAL[$NO])."' WHERE id='".$ARR->id."'");
$data = date("H:i",mktime(date ("H")+$xsat));
$aylar=array("Yanvar","Fevral","Mart","Aprel","May","&#304;yun","&#304;yul","Avqust","Sentyabr","Oktaybr","Noyabr","Dekabr");
$ay=date("n")-1;
$gun=date("d");
$data = "$gun $aylar[$ay] - $data";
if ( $NO == '0' ) $num_rey = '1-ci';
if ( $NO == '1' ) $num_rey = '2-ci';
if ( $NO == '2' ) $num_rey = '3-cu';
$msg = "H&#246;rmetli <b>".$ARR->user."</b>. Aktivlik reytinqinde <u>".$num_rey."</u> yeri tutdu&#287;unuza g&#246;re balans&#305;n&#305;za <u>".trim($PR_BAL[$NO])."</u> bal hediyye olaraq y&#252;klendi.";
mysql_query("insert into `zapiski` values(0,'Sistem','0','".$msg."','".$ARR->user."','".$ARR->id."','".time()."','0','Aktivlik','".$data."','1','1');");

++$NO;
}
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET start_time='0', end_time='0'");
$SAVE = @FOPEN("file/dat_folder/ref_user_time.dat", "w+");
@FWRITE($SAVE, @DATE("j"));
@FFLUSH($SAVE);
@FCLOSE($SAVE);
@CHMOD("file/dat_folder/ref_user_time.dat", 0666);
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET fr_limit='0' WHERE fr_limit!= '0';");
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET xal='0' WHERE xal!= '0';");
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET msatus='' WHERE msatus!='';");
@MYSQL_QUERY("TRUNCATE TABLE viewanket;");
@MYSQL_QUERY("TRUNCATE TABLE d_teklif;");
@MYSQL_QUERY("TRUNCATE TABLE mstatlike;");
@MYSQL_QUERY("TRUNCATE TABLE ms_fikir;");
@MYSQL_QUERY("TRUNCATE TABLE ms_like;");
$IP_BASE_URL = @FILE_GET_CONTENTS("http://qizlar.net/update/update.inc.txt");
$DATA = @FOPEN("file/require/update.inc", "w");
@FWRITE($DATA,$IP_BASE_URL);
@FWRITE($DATA);
}
ELSE
{
$SQL = @MYSQL_QUERY("SELECT start_time,end_time,end_bal FROM users WHERE id='".$id."'");
$OBJ = @MYSQL_FETCH_OBJECT($SQL);
IF(($OBJ->start_time + 300) >= TIME())
{
$UPDATE = $OBJ->end_time + (TIME() - $OBJ->start_time);
$BAL_HED = $OBJ->end_bal + (TIME() - $OBJ->start_time);
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET start_time='".TIME()."', end_time='".$UPDATE."', end_bal='".$BAL_HED."' WHERE id='".$id."'");
}
ELSE
{
@MYSQL_QUERY("UPDATE users SET start_time='".TIME()."' WHERE id='".$id."'");
}
}
}

FUNCTION SELECT_USER_TIME($NEW)
{
$DAY = @FLOOR($NEW / 86400);
$HOUR = @FLOOR(($NEW - ($DAY * 86400)) / 3600);
$MINUT = @FLOOR(($NEW - (($DAY * 86400) + ($HOUR * 3600))) / 60);
$SECOND = @FLOOR($NEW - (($DAY * 86400) + ($HOUR * 3600) + ($MINUT * 60)));
RETURN @ARRAY($DAY,$HOUR,$MINUT,$SECOND,$NEW);
}

function errpage()
{
global $ref, $id, $ps, $xml, $dtd;
echo $xml;
echo $dtd;
echo "<wml>\n";
echo "<head><meta http-equiv=\"Cache-Control\" content=\"no-cache\" forua=\"true\"/></head>\n";
echo "<card id=\"error\" title=\"Stop!..\">\n";
echo "<p align=\"left\">\n";
echo "<small>\n";
echo "Bu b&#246;lmeye giri&#351; icazeniz yoxdur!..<br/>\n";
echo "----<br/>";
echo "<anchor>&#171; Geri Qay&#305;t<prev/></anchor><br/>";
echo "----<br/>";
echo "<a href=\"enter.php?id=$id&amp;ps=$ps&amp;ref=$ref\">Dehliz</a><br/>";
echo "</small>\n";
echo "</p></card></wml>";
exit();
}

function imagecopyright($img, $copy)
{
$img_x=imagesx($img);
$img_y=imagesy($img);
$copy_x=imagesx($copy);
$copy_y=imagesy($copy);

$w=intval(min($img_x/1.5,$copy_x,228));
$h=intval(min($img_y/1.5,$copy_y,164));
$x_ratio = $w/$copy_x;
$y_ratio = $h/$copy_y;
if(($copy_x <= $w) && ($img_y <= $h))
{
$dstW = $copy_x;
$dstH = $copy_y;
}
elseif(($x_ratio * $copy_y) < $h)
{
$dstH = ceil($x_ratio * $copy_y);
$dstW = $w;
}
else
{
$dstW = ceil($y_ratio * $copy_x);
$dstH = $h;
}
imagecopyresampled($img, $copy, $img_x-$dstW, $img_y-$dstH, 0, 0, $dstW, $dstH, $copy_x, $copy_y);
return $img;
}

function select_nk($nk)
{
$nk = intval($nk);
$users = @mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id='".$nk."'");
if(mysql_affected_rows() == false)
{
return "<b>Nick silinib</b>";
}
else
{
return mysql_fetch_object($users);
}
}

function cc_tarix($time=NULL)
{
if($time==NULL)
{
$time=time();
}
$cc_time1="".date("j M", $time)."";
$cc_time2="".date("H:i", $time)."";
$cc_time="$cc_time1 Saat: <u>$cc_time2</u>";
$time_p[0]=date("j n Y", $time);
$time_p[1]=date("H:i", $time);
$ccvaxt=(time()-$time);
$cc_s = $ccvaxt/ 3600;
$cc_saat_tam = strtok($cc_s,'.');
$cc_saat_san = $cc_saat_tam * 3600;
$cc_d = $ccvaxt / 60;
$cc_dq_tam =strtok($cc_d,'.');
$cc_deqiqe_san = $cc_dq_tam * 60;
$cc_deqiqe_hesab = ($ccvaxt - $cc_saat_san) / 60;
$cc_deqiqe = strtok($cc_deqiqe_hesab,'.');
$cc_saniye = $ccvaxt - $cc_deqiqe_san;
if($cc_saat_tam==0 and $cc_deqiqe==0 and $cc_saniye==0)
{
$cc_muddet = "<u>halhaz&#305;rda</u>";
}
else if($cc_saat_tam==0 and $cc_deqiqe==0 and $cc_saniye<60)
{
$cc_muddet = "<u>$cc_saniye saniye</u> evvel";
}
else if($cc_saat_tam==0 and $cc_deqiqe>=1)
{
$cc_muddet = "<u>$cc_deqiqe deqiqe</u> evvel";
}
else
{
$cc_muddet = "<u>$cc_saat_tam saat</u> evvel";
}
if ($time_p[0]==date("j n Y"))
{
$cc_time_sss=date("H:i", $time);
$cc_time="$cc_muddet";
}
else
{
if ($time_p[0]==date("j n Y", time()-60*60*24))
{
$cc_time="D&#252;nen Saat: <u>$time_p[1]</u>";
}
else
{
$w[1]="Bazar ertesi";
$w[2]="&#199;er&#351;enme Ax&#351;am&#305;";
$w[3]="&#199;er&#351;enbe";
$w[4]="C&#252;me Ax&#351;am&#305;";
$w[5]="C&#252;me";
$w[6]="&#350;enbe";
$w[7]="Bazar";
$hefte=date("w",$time);
if($w[$hefte]!="")
{
$cc_time2="".date("H:i", $time)."";
$cc_time="".$w[$hefte]." Saat: <u>$cc_time2</u>";
}
else
{
$cc_time=str_replace("Jan","Yanvar",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Feb","Fevral",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Mar","Mart",$cc_time);
$cc_time=str_replace("May","May",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Apr","Aprel",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Jun","&#304;yun",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Jul","&#304;yul",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Aug","Avqust",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Sep","Sentyabr",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Oct","Oktyabr",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Nov","Noyabr",$cc_time);
$cc_time=str_replace("Dec","Dekabr",$cc_time);
}
}
}
return $cc_time;
}

function REAL_IP_BROWSER()
{
global $_SERVER;
if(preg_match("/Opera Mini/i", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
{
$REMOTE_ADDR = strtok($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], ',');
if(empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
{
$REMOTE_ADDR = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}
$HTTP_USER_AGENT = $_SERVER['HTTP_X_OPERAMINI_PHONE_UA'];
if(empty($_SERVER['HTTP_X_OPERAMINI_PHONE_UA']))
{
$HTTP_USER_AGENT = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
}
}
else
{
$HTTP_USER_AGENT = htmlentities(addslashes($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]));
$REMOTE_ADDR = htmlentities(addslashes($_SERVER["REMOTE_ADDR"]));
}
return array($REMOTE_ADDR,$HTTP_USER_AGENT);
}

function wmlpage($title, $text_page)
{
global $site, $ref, $xml, $dtd;
echo $xml;
echo $dtd;
echo "<wml>\n";
echo "<head><meta http-equiv=\"Cache-Control\" content=\"no-cache\" forua=\"true\"/></head>\n";
echo "<card id=\"".strtolower($title)."\" title=\"$title\">\n";
echo "<p align=\"center\">\n";
echo "<small>\n";
echo "$text_page\n";
echo "<br/>****<br/><a href=\"http://$site/?$ref\">$site</a>\n";
echo "</small>\n";
echo "</p></card></wml>";
exit();
}

function check_browser($browser)
{
if(preg_match("/^(opera|chrome|mozilla|firefox|safari|netscape|msie|linux|macintosh|windows)/i", strtolower($browser)))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}

function del_ref_forum($myfile)
{
$oldtime = time() - 600;
$dir = opendir($myfile);
while($file = readdir($dir))
{
if($file != "." and $file != ".." and filemtime($myfile."/".$file) < $oldtime)
{
@unlink($myfile."/".$file);
}
}
closedir($dir);
}

function full_del_dir($directory)
{
$dir = opendir($directory);
while ($file = readdir($dir))
{
$r = mysql_query("select `user` from `users` where `id` = '".$file."';");
if ( mysql_affected_rows() == 0 )
{
if (is_file($directory."/".$file))
{
@unlink($directory."/".$file);
}
else if (is_dir($directory."/".$file) && $file != "." && $file != "..")
{
full_del_dir($directory."/".$file);
}
}
}
@closedir($dir);
@rmdir($directory);
}

function count_files($dirname)
{
if(is_dir($dirname))
{
$dir_handle = opendir($dirname);
}
if(!$dir_handle)
{
return false;
}
$files = 0;
while($file = readdir($dir_handle))
{
if($file != "." and $file != ".." and $file != ".htaccess" and $file != "Thumbs.db" and strrchr($file,'.')!=='.dat' and strrchr($file,'.')!=='.php' and strrchr($file,'.')!=='.wml' and strrchr($file,'.')!=='.inc')
{
if(!is_dir($dirname."/".$file))
{
$files++;
}
else
{
$files += count_files($dirname."/".$file);
}
}
}
closedir($dir_handle);
return $files;
}

//mookoo//
function del_all_files($dirname)
{

$dir = opendir($dirname);
while ($file = readdir($dir))
{
if (is_file($dirname."/".$file))
{
@unlink($dirname."/".$file);
}
else if (is_dir($dirname."/".$file) && $file != "." && $file != "..")
{
full_del_dir($dirname."/".$file);
}

}
@closedir($dir);
@rmdir($dirname);
}

function opendir_files($new, $old)
{
$dir = opendir($old);
while ($file = readdir($dir))
{
if (is_file($old."/".$file))
{
@mkdir(addslashes($new));
@chmod(addslashes($new), 02777);
$filem = fopen("".$new."/post.dat", "w+");
fwrite($filem, "0");
fclose($filem);
@chmod(addslashes("".$new."/post.dat"), 0666);
@copy("mms/.htaccess", "".$new."/.htaccess");
@copy($old."/".$file, $new."/".$file);
@unlink($old."/".$file);
}
}
@closedir($dir);
@rmdir($old);
}
//mookoo//

function count_new_files($dirname)
{
$dir_handle = opendir( $dirname );
$files = 0;
while( $file = readdir( $dir_handle ) )
{
if( $file != "." and $file != ".." and $file != ".htaccess" and $file != "Thumbs.db" and strrchr( $file,'.' )!=='.dat' and strrchr( $file,'.' )!=='.php' )
{
if( !is_dir( $dirname."/".$file ) )
{
if( @date("d-M-Y", filectime( $dirname.'/'.$file ) ) == @date("d-M-Y") )
{
$files++;
}
}
else
{
$files += count_new_files( $dirname."/".$file );
}
}
}
closedir( $dir_handle );
if( $files !=0 )
{
$files = ' +'.$files;
}
else
{
$files = '';
}
return $files;
}

function select_upload_file($base, $count)
{
$file_count = $count + 1;
if(!file_exists(strtok($base."/".$file_count, ".")))
{
return $file_count;
}
else
{
return select_upload_file($base, ($file_count+1));
}
}

function gen($size)
{
$letter = 'qwertyuipasdfghjklzxcvbnm';
$letter .= strtoupper($letter);
$letter .= '123456789';
mt_srand((double)microtime()*1000000);
$gen = "";
for ($i = 0; $i < $size; $i++)
{
$gen .= $letter[mt_rand(0, strlen($letter)-1)];
}
return $gen;
}

function number_nick($str)
{
return strtolower(preg_replace(array('/[^0-9]/'), '', $str));
}

function bbses($bbses)
{
$bbses=strtok($bbses,',');
$bbses=str_ireplace("\"","",$bbses);
$bbses=str_ireplace("\\","",$bbses);
$bbses=str_ireplace("/","",$bbses);
return $bbses;
}

function deldir($myfile)
{
$dir = opendir($myfile);
while($file = readdir($dir))
{
if ($file != "." and $file != ".." and strrchr($file, ".")!==".dat" and $file != ".htaccess")
{
@unlink($myfile."/".$file);
}
}
closedir($dir);
}

function getmicrotime()
{
list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}

function ip_arr()
{
list($ip_1, $ip_2, $ip_3) = explode(".", db_rules(15));
return $ip_1.".".$ip_2.".".$ip_3;
}

function rus_to_k($str){
$str = str_replace("Р°","a",$str);
$str = str_replace("Р±","b",$str);
$str = str_replace("РІ","v",$str);
$str = str_replace("Рі","g",$str);
$str = str_replace("Рґ","d",$str);
$str = str_replace("Рµ","e",$str);
$str = str_replace("С&#8216;","e",$str);
$str = str_replace("Р¶","j",$str);
$str = str_replace("Р·","z",$str);
$str = str_replace("Рё","i",$str);
$str = str_replace("Р№","y",$str);
$str = str_replace("Рє","k",$str);
$str = str_replace("Р»","l",$str);
$str = str_replace("Рј","m",$str);
$str = str_replace("РЅ","n",$str);
$str = str_replace("Рѕ","o",$str);
$str = str_replace("Рї","p",$str);
$str = str_replace("С&#8364;","r",$str);
$str = str_replace("СЃ","s",$str);
$str = str_replace("С&#8218;","t",$str);
$str = str_replace("С&#402;","u",$str);
$str = str_replace("С&#8222;","f",$str);
$str = str_replace("С&#8230;","h",$str);
$str = str_replace("С&#8225;","c",$str);
$str = str_replace("С&#8224;","q",$str);
$str = str_replace("С&#710;","w",$str);
$str = str_replace("С&#8240;",">",$str);
$str = str_replace("С&#338;","<",$str);
$str = str_replace("С&#8249;","x",$str);
$str = str_replace("С&#352;",".",$str);
$str = str_replace("СЌ",":",$str);
$str = str_replace("СЋ",";",$str);
$str = str_replace("СЏ","}",$str);
$str = str_replace("Рђ","a",$str);
$str = str_replace("Р&#8216;","b",$str);
$str = str_replace("Р&#8217;","v",$str);
$str = str_replace("Р&#8220;","g",$str);
$str = str_replace("Р&#8221;","d",$str);
$str = str_replace("Р&#8226;","e",$str);
$str = str_replace("РЃ","e",$str);
$str = str_replace("Р&#8211;","j",$str);
$str = str_replace("Р&#8212;","z",$str);
$str = str_replace("Р&#65533;","i",$str);
$str = str_replace("Р&#8482;","y",$str);
$str = str_replace("Р&#353;","k",$str);
$str = str_replace("Р&#8250;","l",$str);
$str = str_replace("Р&#339;","m",$str);
$str = str_replace("Рќ","n",$str);
$str = str_replace("Рћ","o",$str);
$str = str_replace("Р&#376;","p",$str);
$str = str_replace("Р ","r",$str);
$str = str_replace("РЎ","s",$str);
$str = str_replace("Рў","t",$str);
$str = str_replace("РЈ","u",$str);
$str = str_replace("Р¤","f",$str);
$str = str_replace("РҐ","h",$str);
$str = str_replace("Р§","c",$str);
$str = str_replace("Р¦","q",$str);
$str = str_replace("РЁ","w",$str);
$str = str_replace("Р©",">",$str);
$str = str_replace("Р¬","<",$str);
$str = str_replace("Р«","x",$str);
$str = str_replace("РЄ",".",$str);
$str = str_replace("Р­",":",$str);
$str = str_replace("Р®",";",$str);
$str = str_replace("РЇ","}",$str);
return $str;
}

function win_to_utf($str)
{
$str = strtr($str,array(""=>"Р°",""=>"Р±",""=>"РІ",""=>"Рі",""=>"Рґ",""=>"Рµ",""=>"С&#8216;",""=>"Р¶",""=>"Р·",""=>"Рё",""=>"Р№",""=>"Рє",""=>"Р»",""=>"Рј",""=>"РЅ",""=>"Рѕ",""=>"Рї",""=>"С&#8364;",""=>"СЃ",""=>"С&#8218;",""=>"С&#402;",""=>"С&#8222;",""=>"С&#8230;",""=>"С&#8224;",""=>"С&#8225;",""=>"С&#710;",""=>"С&#8240;",""=>"С&#352;",""=>"С&#8249;",""=>"С&#338;",""=>"СЌ",""=>"СЋ",""=>"СЏ",""=>"Рђ",""=>"Р&#8216;",""=>"Р&#8217;",""=>"Р&#8220;",""=>"Р&#8221;",""=>"Р&#8226;",""=>"РЃ",""=>"Р&#8211;",""=>"Р&#8212;",""=>"?",""=>"Р&#8482;",""=>"Р&#353;",""=>"Р&#8250;",""=>"Р&#339;",""=>"Рќ",""=>"Рћ",""=>"Р&#376;",""=>"Р ",""=>"РЎ",""=>"Рў",""=>"РЈ",""=>"Р¤",""=>"РҐ",""=>"Р¦",""=>"Р§",""=>"РЁ",""=>"Р©",""=>"РЄ",""=>"Р«",""=>"Р¬",""=>"Р­",""=>"Р®",""=>"РЇ"));
return $str;
}

function utf_to_win($str)
{
$str = strtr($str,array("Р°"=>"","Р±"=>"","РІ"=>"","Рі"=>"","Рґ"=>"","Рµ"=>"","С&#8216;"=>"","Р¶"=>"","Р·"=>"","Рё"=>"","Р№"=>"","Рє"=>"","Р»"=>"","Рј"=>"","РЅ"=>"","Рѕ"=>"","Рї"=>"","С&#8364;"=>"","СЃ"=>"","С&#8218;"=>"","С&#402;"=>"","С&#8222;"=>"","С&#8230;"=>"","С&#8224;"=>"","С&#8225;"=>"","С&#710;"=>"","С&#8240;"=>"","С&#352;"=>"","С&#8249;"=>"","С&#338;"=>"","СЌ"=>"","СЋ"=>"","СЏ"=>"","Рђ"=>"","Р&#8216;"=>"","Р&#8217;"=>"","Р&#8220;"=>"","Р&#8221;"=>"","Р&#8226;"=>"","РЃ"=>"","Р&#8211;"=>"","Р&#8212;"=>"","Р&#65533;"=>"","Р&#8482;"=>"","Р&#353;"=>"","Р&#8250;"=>"","Р&#339;"=>"","Рќ"=>"","Рћ"=>"","Р&#376;"=>"","Р "=>"","РЎ"=>"","Рў"=>"","РЈ"=>"","Р¤"=>"","РҐ"=>"","Р¦"=>"","Р§"=>"","РЁ"=>"","Р©"=>"","РЄ"=>"","Р«"=>"","Р¬"=>"","Р­"=>"","Р®"=>"","РЇ"=>""));
return $str;
}

function check($message)
{
$message = str_replace("\\n", " ", $message);
$message = str_replace("\n", " ", $message);
$message = trim(" $message ");
$message = ereg_replace(" +"," ",$message);
$message = str_replace("$", "$$", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = str_replace("", "", $message);
$message = HtmlSpecialChars($message);
$message = str_replace("\"", "&quot;", $message);
$message = str_replace("|", "&#0166;", $message);
$message = str_replace("'", "&#8216;", $message);
$message = str_replace("\\", "", $message);
$message=addslashes($message);
return $message;
}

function narmobil($msg){
global $rm;
$msg = trim(" $msg ");
$msg = ereg_replace(" +"," ",$msg);
$msg = substr($msg,0,6500);
$msg = str_replace("", " ", $msg);
$msg = htmlentities($msg);
$a = array('&ouml;','&Ouml;','&uuml;','&Uuml;','&ccedil;','&Ccedil;');
$b = array('Г¶','Г–','Гј','Гњ','Г§','Г‡');
$msg = str_replace($a, $b, $msg);
$msg = html_entity_decode($msg);
$msg = htmlentities(trim($msg), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$error_s=array("iexcl", "cent","pound","curren", "yen", "brvbar", "sect", "uml", "copy", "ordf", "laquo","notindex.phpis
ELSE IF
WHERE id AvqustccSERVER.fileСindex.phpis
ELSE IF
WHERE id AvqustccSERVER.fileС", "shy", "reg", "macr", "deg", "plusmn", "sup2", "sup3", "acute","micro", "para", "middot", "cedil", "sup1", "ordm", "raquo", "frac14","frac12", "frac34", "iquest", "Agrave", "Aacute", "Acirc", "Atilde", "Auml","Aring", "AElig", "Ccedil", "Egrave", "Eacute", "Ecirc", "Euml", "Igrave","Iacute", "Icirc", "Iuml", "ETH", "Ntilde", "Ograve", "Oacute", "Ocirc","Otilde", "Ouml", "times", "Oslash", "Ugrave", "Uacute", "Ucirc", "Uuml","Yacute", "THORN", "szlig", "agrave", "aacute", "acirc", "atilde", "auml","aring", "aelig", "ccedil", "egrave", "eacute", "ecirc", "euml", "igrave","zwnj", "zwj", "diams","iacute", "icirc", "iuml", "eth", "ntilde", "ograve", "oacute", "ocirc","otilde", "ouml", "divide", "oslash", "ugrave", "uacute", "ucirc", "uuml","yacute", "thorn", "yuml", "OElig", "oelig", "Scaron", "scaron", "Yuml","fnof", "circ", "tilde", "Alpha", "Beta", "Gamma", "Delta", "Epsilon","Zeta", "Eta", "Theta", "Iota", "Kappa", "Lambda", "Mu", "Nu", "Xi","Omicron", "Pi", "Rho", "Sigma", "Tau", "Upsilon", "Phi", "Chi", "Psi","Omega", "alpha", "beta", "gamma", "delta", "epsilon", "zeta", "eta","theta", "iota", "kappa", "lambda", "mu", "nu", "xi", "omicron", "pi","rho", "sigmaf", "sigma", "tau", "upsilon", "phi", "chi", "psi", "omega","thetasym", "upsih", "piv", "ensp", "emsp", "thinsp", "lrm","hearts", "rlm", "ndash", "mdash", "lsquo", "rsquo", "sbquo", "ldquo", "rdquo","bdquo", "dagger", "Dagger", "bull", "hellip", "permil", "prime", "Prime","lsaquo", "rsaquo", "oline", "frasl", "euro", "image", "weierp", "real","trade", "alefsym", "larr", "uarr", "rarr", "darr", "harr", "crarr", "lArr","uArr", "rArr", "dArr", "hArr", "forall", "part", "exist", "empty", "nabla","isin", "notin", "ni", "prod", "sum", "minus", "lowast", "radic", "prop","infin", "ang", "and", "or", "cap", "cup", "int", "there4", "sim", "cong","asymp", "ne", "equiv", "le", "ge", "sub", "sup", "nsub", "sube", "supe","oplus", "otimes", "perp", "sdot", "lceil", "rceil", "lfloor","rfloor", "lang", "rang", "loz", "spades", "clubs");
$msg = str_replace("&Ouml;", "Г–", $msg);
$msg = str_replace("&ouml;", "Г¶", $msg);
$msg = str_replace("&Uuml;", "Гњ", $msg);
$msg = str_replace("&uuml;", "Гј", $msg);
$msg = str_replace("&Ccedil;", "Г‡", $msg);
$msg = str_replace("&ccedil;", "Г§", $msg);
$msg = str_replace("&".$error_s.";","",$msg);
$msg = preg_replace('/(&.+?)+(;)/i', '', $msg);
$msg = html_entity_decode(trim($msg));
$msg = str_replace("$", "$$", $msg);
$msg = strtr($msg,array(chr("0")=>"",chr("1")=>"",chr("2")=>"",chr("3")=>"",chr("4")=>"",chr("5")=>"",chr("6")=>"",chr("7")=>"",chr("8")=>"",chr("9")=>"",chr("10")=>"",chr("11")=>"",chr("12")=>"",chr("13")=>"",chr("14")=>"",chr("15")=>"",chr("16")=>"",chr("17")=>"",chr("18")=>"",chr("19")=>"",chr("20")=>"",chr("21")=>"",chr("22")=>"",chr("23")=>"",chr("24")=>"",chr("25")=>"",chr("26")=>"",chr("27")=>"",chr("28")=>"",chr("29")=>"",chr("30")=>"",chr("31")=>""));
$msg = htmlspecialchars($msg);
$msg = str_replace("\"", "&quot;", $msg);
$msg = str_replace("\&quot;", "&quot;", $msg);
$msg = str_replace("|", "&#0166;", $msg);
$msg = str_replace("'", "&#8216;", $msg);
$msg = str_replace("пїЅ", "", $msg);
if($rm!='0'){
$msg = str_replace("ch", "&#231;", $msg);
$msg = str_replace("gh", "&#287;", $msg);
$msg = str_replace("sh", "&#351;", $msg);
$msg = str_replace("w", "&#351;", $msg);
$msg = str_replace("W", "&#350;", $msg);
$msg = str_replace("Г¶", "&#246;", $msg);
$msg = str_replace("Гј", "&#252;", $msg);
$msg = str_replace("Г–", "&#214;", $msg);
$msg = str_replace("Гњ", "&#220;", $msg);
$msg = str_replace("Й™", "e", $msg);
//$msg = str_replace("Ж", "E", $msg);
$msg = str_replace("Д±", "&#305;", $msg);
$msg = str_replace("Д°", "&#304;", $msg);
$msg = str_replace("Дџ", "&#287;", $msg);
$msg = str_replace("Г§", "&#231;", $msg);
$msg = str_replace("Еџ", "&#351;", $msg);
}
return $msg;
}

function hediyye($gif)
{
$base = "hediyye";
if(file_exists($base."/".$gif))
{
return "<img src=\"".$base."/".$gif."\" width=\"70\" height=\"70\" alt=\"Hediyye\"/><br/>";
}
else
{
return "Hedieyye silinib.<br/>";
}
}

function select_file($file, $no)
{
if($no==1)
{
$bass = "hediyye/".($file + 1).".png";
}
else if ($no==2)
{
$bass = "img/znak/".($file + 1).".gif";
}
if(!file_exists($bass))
{
return ($file + 1);
}
else
{
return select_file($file + 1, $no);
}
}

function navigation($base_url, $num_items, $per_page, $start_item, $add_prevnext_text = TRUE)
{
$total_pages = ceil($num_items/$per_page);
if ($total_pages == 1)
{
return '';
}
else
{
print "*****<br/>";
}
$start_item = $start_item * $per_page;
$on_page = floor($start_item / $per_page) + 1;
$page_string = '';
if ($on_page == 1)
{
$page_string = 'Evvelki | <a href="'.$base_url."&amp;page=".($on_page).'">N&#246;vbeti</a><br/>';
}
if ($on_page == $total_pages)
{
$page_string = '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($on_page - 2)).'">Evvelki</a> | N&#246;vbeti<br/>';
}
if ($total_pages > 10)
{
$init_page_max = ($total_pages > 3) ? 3 : $total_pages;
for($i = 1; $i < $init_page_max + 1; $i++)
{
$page_string .= ($i == $on_page) ? '<b>'.$i.'</b>' : '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($i - 1)).'">'.$i.'</a>';
if ($i < $init_page_max)
{
$page_string .= ",";
}
}
if ($total_pages > 3)
{
if ($on_page > 1 && $on_page < $total_pages)
{
$page_string .= ($on_page > 5) ? '...' : ',';
$init_page_min = ($on_page > 4) ? $on_page : 5;
$init_page_max = ($on_page < $total_pages - 4) ? $on_page : $total_pages - 4;
for($i = $init_page_min - 1; $i < $init_page_max + 2; $i++)
{
$page_string .= ($i == $on_page) ? '<b>'.$i.'</b>' : '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($i - 1)).'">'.$i.'</a>';
if ($i < $init_page_max + 1)
{
$page_string .= ',';
}
}
$page_string .= ($on_page < $total_pages - 4) ? '...' : ',';
}
else
{
$page_string .= '...';
}
for($i = $total_pages - 2; $i < $total_pages + 1; $i++)
{
$page_string .= ($i == $on_page) ? '<b>'.$i.'</b>' : '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($i - 1)).'">'.$i.'</a>';
if($i < $total_pages)
{
$page_string .= ",";
}
}
}
}
else
{
for($i = 1; $i < $total_pages + 1; $i++)
{
$page_string .= ($i == $on_page) ? '<b>'.$i.'</b>' : '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($i - 1)).'">'.$i.'</a>';
if ($i < $total_pages)
{
$page_string .= ',';
}
}
}
if ($add_prevnext_text)
{
if ($on_page > 1 && $on_page < $total_pages)
{
$page_string = '<a href="'.$base_url."&amp;page=".(($on_page - 2)).'">Evvelki</a> | <a href="'.$base_url."&amp;page=".($on_page).'">N&#246;vbeti</a><br/>'.$page_string;
}

if ($on_page < $total_pages)
{
$page_string .= '';
}
}
$page_string = $page_string.$select_list;
return $page_string."<br/>";
echo "<br/>";
}

function replace_smile($message, $directory, $smile)
{
global $row,$prev_url;
$stat = false;
$base = "smiles";
$dat = file($base."/".$directory."/post.dat");
$post = trim($dat[0]);
$check = preg_replace("/[a-z]+/", "", preg_replace("/[\s,-.?!:;]+/", "", strtolower($post)));
if(eregi("L", $post) and $check <= $row['level'])
{
$stat = true;
}
else if(eregi("B", $post) and $check <= $row['bal'])
{
$stat = true;
}
else if(eregi("P", $post) and $check <= $row['posts'])
{
$stat = true;
}
else if($check==0)
{
$stat = true;
}
if($stat == true)
{
$split = split(".$smile.", $message);
$substr1 = substr($message, 0, (strlen($split[0]) + strlen(".".$smile.".")));
$substr2 = substr($message, strlen($substr1), strlen($message));
$substr3 = str_replace(".".$smile.".", "<img src=\"".$prev_url.$base."/".$directory."/".$smile.".gif\" alt=\"".$smile."\"/>", $substr1);
$message = $substr3.$substr2;
}
return $message;
}

function smile($message)
{
global $prev_url;
$base = "smiles";
$mots = preg_split("/[\s,.?!:;]+/", $message, NULL, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
foreach ($mots as $smile)
{
$dir = opendir($prev_url.$base);
while ($directory = readdir($dir))
{
if($directory != "." and $directory != ".." and strrchr($directory, ".")!==".dat" and $directory != "Thumbs.db" and is_dir($prev_url.$base."/".$directory))
{
if(file_exists($prev_url.$base."/".$directory."/".$smile.".gif") and !strstr($message, "<img src=\""))
{
$message = replace_smile($message, $directory, $smile);
}
}
}
closedir($dir);
}
return $message;
}

function online_time()
{
GLOBAL $prev_url;
$file = @file($prev_url."file/dat_folder/time_online.dat");
$time = trim($file[0]);
$ras = trim($file[1]);
if($ras == "day")
{
$ontime = (int)$time * 86400;
}
else if($ras == "hour")
{
$ontime = (int)$time * 3600;
}
else if($ras == "second")
{
$ontime = (int)$time * 60;
}
$ras = strtr($ras, array("day"=>"G&#252;n", "hour"=>"Saat", "second"=>"Deqiqe"));
$ras = $time." ".$ras;
return array($ontime, $ras);
}

function db_rules($no)
{
$_DB = array();
@REQUIRE("file/require/database.php");
$_DB[] = $HOSTNAME;
$_DB[] = $USERNAME;
$_DB[] = $PASSWORD;
$_DB[] = $BASENAME;
$_DB[] = "wap.".ucfirst($_SERVER["HTTP_HOST"]);
$_DB[] = ucfirst($_SERVER["HTTP_HOST"]);
$_DB[] = $_SERVER["HTTP_HOST"]."/chat";
list($time, $timename) = online_time();
$_DB[] = $time;
$_DB[] = 0;
$_DB[] = 0;
$_DB[] = "Sistem";
$_DB[] = "000 000-00-00";
$_DB[] = "ADMIN";
$_DB[] = 2350;
$_DB[] = 4;
list($REMOTE_ADDR, $HTTP_USER_AGENT) = REAL_IP_BROWSER();
$_DB[] = $REMOTE_ADDR;
$_DB[] = $HTTP_USER_AGENT;
$_DB[] = 636;
return $_DB[$no];
}

function OPERATOR($USER_IP)
{
require("file/require/update.inc");
while($i <= sizeof($ip_adres))
{
if(ip2long($USER_IP) > ip2long($ip_adres[$i][0]) and ip2long($USER_IP) < ip2long($ip_adres[$i][1]))
{
return $ip_adres[$i][2];
}
++$i;
}
return "NULL";
}

function rc($id, $vaxt1, $vaxt2)
{
if ($vaxt2 - $vaxt1 + 180 < time())
{
mysql_query("UPDATE `users` SET `time` = '".time()."'+'".$vaxt1."' WHERE `id` = '".$id."';");
}
else if ("100" <= time() - ($vaxt2 - $vaxt1))
{
mysql_query("UPDATE `users` SET `ontime` = '".time()."'+'".$vaxt1."', `time` = '".time()."'+'".$vaxt1."' WHERE `id` = '".$id."';");
}
else
{
mysql_query("UPDATE `users` SET `ontime` = '".time()."'+'".$vaxt1."' WHERE `id` = '".$id."';");
}
}

function db_user($nick)
{
if ($nick == "")
{
return false;
}
$nick = trim($nick);
if (ctype_digit($nick))
{
if ($nick == "")
{
$nick = 0;
}
$nick = mysql_escape_string($nick);
$select_DB = mysql_query("SELECT `user` FROM `users` WHERE `id` = '".$nick."';");
if (mysql_affected_rows() == 0)
{
return false;
}
$user_data_DB = mysql_fetch_array($select_DB);
$nick = $user_data_DB['user'];
}
$nick = "&#187; <b>".$nick."</b>";
return $nick;
}

function ac_user_time($time)
{
global $w_r;
if ($w_r == "")
{
$w_r = 4;
}
$tarix = date("d.H.i", $time);
$exp = explode(".", $tarix);
$on_saat = $exp[0] * 24 - 24 + ($exp[1] - $w_r).":".$exp['2'];
return $on_saat;
}

function del_nolat($str)
{
$a = array("А", "Ə", "ə", "Á", "Â", "Ã", "Ä", "Å", "Æ", "È", "É", "Ê", "Ë", "Ì", "Í", "Î", "Ï", "Ð", "Ñ", "Ò", "Ó", "Ô", "Õ", "Ø", "Ù", "Ú", "Û", "Ý", "ß", "à", "á", "â", "ã", "ä", "å", "æ", "è", "é", "ê", "ë", "ì", "í", "î", "ï", "ñ", "ò", "ó", "ô", "õ", "ø", "ù", "ú", "û", "ý", "ÿ", "Ā", "ā", "Ă", "ă", "Ą", "ą", "Ć", "ć", "Ĉ", "ĉ", "Ċ", "ċ", "Č", "č", "Ď", "ď", "Đ", "đ", "Ē", "ē","Ĕ", "ĕ", "Ė", "ė", "Ę", "ę", "Ě", "ě", "Ĝ", "ĝ", "Ġ",
"ġ", "Ģ", "ģ", "Ĥ", "ĥ", "Ħ", "ħ", "Ĩ", "ĩ", "Ī", "ī", "Ĭ", "ĭ", "Į", "į", "IJ", "ij", "Ĵ", "ĵ", "Ķ", "ķ", "Ĺ", "ĺ", "Ļ", "ļ", "Ľ", "ľ", "Ŀ", "ŀ", "Ł", "ł", "Ń", "ń", "Ņ", "ņ", "Ň", "ň", "ʼn", "Ō", "ō", "Ŏ", "ŏ", "Ő", "ő", "Œ", "œ", "Ŕ", "ŕ", "Ŗ", "ŗ", "Ř", "ř", "Ś", "ś", "Ŝ", "ŝ", "Š", "š", "Ţ", "ţ", "Ť", "ť", "Ŧ", "ŧ", "Ũ", "ũ", "Ū", "ū", "Ŭ", "ŭ", "Ů", "ů", "Ű", "ű", "Ų", "ų", "Ŵ", "ŵ", "Ŷ", "ŷ", "Ÿ", "Ź", "ź", "Ż", "ż", "Ž", "ž", "ſ", "ƒ", "Ơ", "ơ", "Ư", "ư", "Ǎ", "ǎ", "Ǐ", "ǐ", "Ǒ", "ǒ", "Ǔ", "ǔ", "Ǖ", "ǖ", "Ǘ", "ǘ", "Ǚ", "ǚ", "Ǜ", "ǜ", "Ǻ", "ǻ", "Ǽ", "ǽ", "Ǿ", "ǿ");
$b = array("A", "E", "e", "A", "A", "A", "A", "A", "AE", "E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", "D", "N", "O", "O", "O", "O", "O", "U", "U", "U", "Y", "s", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "ae", "e", "e", "e", "e", "i", "i", "i", "i", "n", "o", "o", "o", "o", "o", "u", "u", "u", "y", "y", "A", "a", "A", "a", "A", "a", "C", "c", "C", "c", "C", "c", "C", "c", "D", "d", "D", "d", "E", "e", "E", "e", "E", "e", "E", "e", "E", "e", "G", "g", "G", "g", "G", "g", "H", "h", "H", "h", "I", "i", "I", "i", "I", "i", "I", "i", "IJ", "ij",
"J", "j", "K", "k", "L", "l", "L", "l", "L", "l", "L", "l", "l", "l", "N", "n", "N", "n", "N", "n", "n", "O", "o", "O", "o", "O", "o", "OE","oe", "R", "r", "R", "r", "R", "r", "S", "s", "S", "s", "S", "s", "T", "t", "T", "t", "T", "t", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "W", "w", "Y", "y", "Y", "Z", "z", "Z", "z", "Z", "z", "s", "f", "O", "o", "U", "u", "A", "a", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "U", "u", "A", "a", "AE", "ae", "O", "o");
return str_replace($a,$b,$str);
}

function azlat_utf8($str)
{
$a = array("Г‡", "Г–", "Гњ", "Г§", "Г¶", "Гј", "Дћ", "Дџ", "Д°", "Д±", "Ећ", "Еџ");
$b = array("C", "O", "U", "c", "o", "u", "G", "g", "I", "i", "S", "s");
return str_replace($a,$b,$str);
}

function simvolsuz($str)
{
return strtolower(preg_replace(array("/[^a-zA-Z0-9]/", "/[ -]+/", "/^-|-\$/"), array("", "-", ""), azlat_utf8($str)));
}

function bannedtime($txt)
{
if ($txt == 4)
{
$txt = "900";
}
else if ($txt == 5)
{
$txt = "3600";
}
else if ($txt == 6)
{
$txt = "21600";
}
else if ($txt == 7)
{
$txt = "172800";
}
else if ($txt == 8)
{
$txt = "2592000";
}
else
{
$txt = "2592000";
}
return $txt;
}

function chkdsk($txt, $basename, $filed = NULL)
{
$txt = del_nolat($txt);
global $row;
global $HTTP_GET_VARS;
global $HTTP_POST_VARS;
if (1000 <= $row['posts'] or $row['id']==1)
{
return $txt;
}
$message = false;
$filed = isset($filed) ? $filed." b&#246;lmesinde: " : false;
$msg = isset($HTTP_POST_VARS['msg']) ? $HTTP_POST_VARS['msg'] : $HTTP_GET_VARS['msg'];
$rm = isset($HTTP_POST_VARS['rm']) ? $HTTP_POST_VARS['rm'] : $HTTP_GET_VARS['rm'];
$nk = isset($HTTP_POST_VARS['nk']) ? $HTTP_POST_VARS['nk'] : $HTTP_GET_VARS['nk'];
if ($basename == "upload.php")
{
$message = db_user($nk)." - (MMS Mesaj): ";
}
else if ($basename == "reg.php")
{
$message = "(Yeni istifade&#231;i qeydiyyatdan) ".$filed;
}
else if ($basename == "profile.php")
{
$message = "(Anketini deyi&#351;direrken) ".$filed;
}
else if ($basename == "on.php" || $basename == "arxiv.php")
{
$message = db_user($nk)." - (Online Mesaj):<br/>";
}
else if ($basename == "cabinet.php")
{
$message = "(Ehval&#305;): ";
}
else if ($basename == "foto.php")
{
$message = "(Foto haqq&#305;nda qeyd): ";
}
else if ($basename == "hesab.php")
{
$message = "(".$filed.")";
}
else if ($basename == "chat.php")
{
$msg_1 = substr($msg, 0, 20);
if (stristr(html_entity_decode(trim($msg_1)), ",")!= false)
{
$live_user = explode(",", $msg);
$live_user = trim($live_user[0]);
}
$rm = mysql_escape_string( $rm );
$rem = mysql_query("SELECT `name` FROM `rooms` where `rm` = '".$rm."';");
$iname = mysql_fetch_array($rem);
$room_name = $iname['name'];
$prvt = isset($HTTP_POST_VARS['prvt']) ? $HTTP_POST_VARS['prvt'] : $HTTP_GET_VARS['prvt'];
if ($prvt == 1)
{
$prvt = "&#350;exsi";
}
else
{
$prvt = "&#220;mumi";
}
$message = db_user($live_user)." (".$room_name." - Ota&#287;&#305;nda $prvt):<br/>\n";
}
return auto_ban($txt, $message, $row['user']);
}

function auto_ban($msg, $msg2, $user)
{
global $HTTP_GET_VARS;
global $HTTP_POST_VARS;
global $xsat;
$data = @file_get_contents("file/dat_folder/black.dat");
if ($data == false)
{
return $msg;
}
$arr = explode("\n", $data);
$id = isset($HTTP_POST_VARS['id']) ? $HTTP_POST_VARS['id'] : $HTTP_GET_VARS['id'];
$msg1 = $msg;
$msg = str_replace( "noqte", "", $msg );
$msg = str_replace( "nqte", "", $msg );
$msg = str_replace( "noqt", "", $msg );
$msg = str_replace( "nokte", "", $msg );
$msg = str_replace( "nkte", "", $msg );
$msg = str_replace( "nokt", "", $msg );
$msg = str_replace( "nqt", "", $msg );
$msg = str_replace( "Рђ", "A", $msg );
$msg = str_replace( "Р°", "a", $msg );
$msg = str_replace( "Р’", "B", $msg );
$msg = str_replace( "РЎ", "C", $msg );
$msg = str_replace( "СЃ", "c", $msg );
$msg = str_replace( "Р•", "E", $msg );
$msg = str_replace( "Рµ", "e", $msg );
$msg = str_replace( "Рњ", "M", $msg );
$msg = str_replace( "Рј", "m", $msg );
$msg = str_replace( "Рў", "T", $msg );
$msg = str_replace( "Рћ", "O", $msg );
$msg = str_replace( "0", "O", $msg );
$msg = str_replace( "Рѕ", "o", $msg );
$msg = str_replace( "Рє", "k", $msg );
$msg = str_replace( "Рљ", "K", $msg );
foreach ($arr as $key => $value)
{
$val = explode("|", $value);
$value = trim($val['0']);
$simvolsuz = trim($val['1']);
if ($simvolsuz == "1")
{
$msg = simvolsuz($msg);
}
else
{
}
if (!(stristr(html_entity_decode(strtolower(trim($msg))), strtolower($value))!= false))
{
continue;
}
if (trim($val[2]) == "0")
{
$banned = "";
}
else if (trim($val[2]) == "1")
{
$banned = "`banned` = '1'";
}
else if (trim($val[2]) == "2" )
{
$banned = "`banned` = '2'";
}
else if (trim($val[2]) == "3")
{
$banned = "`inv` = '2'";
}
else
{
$banned = "`kik` = '".(time() + bannedtime(trim($val[2])))."'";
}
if (stristr(html_entity_decode(trim($msg2)), "qeydiyyatdan")!= false)
{
setcookie("vreg", time() + 86400, time() + 86400);
$pass = isset($HTTP_POST_VARS['pass']) ? $HTTP_POST_VARS['pass'] : $HTTP_GET_VARS['pass'];
$user = isset($HTTP_POST_VARS['user']) ? $HTTP_POST_VARS['user'] : $HTTP_GET_VARS['user'];
if (trim($val[4]) == "1")
{
mysql_query("INSERT INTO `auto_ban_v2` SET `message`='".$msg2.htmlspecialchars($msg1)."', `sebeb`='".trim($val[3])."', `banned`='".$val[2]."', `banmsg`='".$value."', `time`='".time()."';");
}
header("Location: reg.php?ref=".$HTTP_GET_VARS['ref']."");
return false;
}
mysql_query("Update `users` set `whykik`='".trim($val[3])."', `whokik`='Sistem', `time`='".time()."-1', ".$banned." where `id` ='".$id."';");
if (trim($val[4]) == "1")
{
mysql_query("INSERT INTO `auto_ban_v2` SET `usid`='".$id."', `user`='".$user."', `message`='".$msg2.htmlspecialchars($msg1)."', `sebeb`='".trim($val[3])."', `banned`='".$val[2]."', `banmsg`='".$value."', `time`='".time()."';");
}
header("Location: session.php?id=".$id."&ps=".$HTTP_GET_VARS['ps']."&ref=".$HTTP_GET_VARS['ref']."");
return false;
}
return $msg1;
}
?>
P4M3R P4M3R [Off] [#] (07.08.2013 / 17:04)
file/require/database.php
MR_QOSQAR MR_QOSQAR [Off] [#] (07.08.2013 / 17:04)
!_QaRaQaN_!, brat buda database.php ya include olunub database.php dadi
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 17:06)
BaS RoLDa OzUm...
Cox sagolun ... P4M3R qaqa sen cox sagol her defe movzu acanda komek edirsen/.. herkes sagolsun
P4M3R P4M3R [Off] [#] (07.08.2013 / 17:08)
!_QaRaQaN_! (07.08.2013/19:06)
Cox sagolun ... P4M3R qaqa sen cox sagol her defe movzu acanda komek edirsen/.. herkes sagolsun
Herkese komek edirem
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 17:22)
BaS RoLDa OzUm...
bes admin parolun nece tapim??? phpMyAdmin de users e girirem ama parol tapa bilmirem harda yazilir parol???? xais komek edin
---------------------
Davam Xais axrinci postumda yazdigima komek edin
P4M3R P4M3R [Off] [#] (07.08.2013 / 17:26)
User bolesinde admin nickini tap qabaginda
parol olacag koddashdilirmis formada o\
onuda kopya et base64decode.org da decode et .
senen real kodsuz formada sifreni gosterecem .
Daxil ol Chata
Dey. P4M3R (07.08.2013 / 17:27) [1]
MR_QOSQAR MR_QOSQAR [Off] [#] (07.08.2013 / 17:28)
users de id1 i tap sora password una pax eyer bele 1 şey yazilibsa mtk5ma= onda orda yazilani copy elede base64.ru da decode et.
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 17:32)
BaS RoLDa OzUm...
Bele yazilib MTIzNDU= onu nece decode edim?
Dj_qarqar Dj_qarqar [Off] [#] (07.08.2013 / 17:38)
WaPUsTanin yetirmesi)))) WAP MASTER
!_QaRaQaN_!, Parol 12345
!_QaRaQaN_! !_QaRaQaN_! [Off] [#] (07.08.2013 / 17:40)
BaS RoLDa OzUm...
Dj_qarqar, sagol
  Cemi: 15

Mövzuya Baxanlar (1 nəfər)
Müellife göre filtreleme
Mövzunu YükleForuma Keç
Üst Yenilikler
 Əsas Səhifə  Onlayn: 1 / 18 nəfər

WapUsta.Net - Wap Ustaların Mekanı

© WapUsta.Net